تعمیر و تست گیت ولو 20 اینچ کلاس 300

تعمیر و تست گیت ولوهای 16 و 14 اینچ کلاس 300

وضعیت گیت قبل از تعمیر و بازسازی

وضعیت گیت قبل از تعمیر

تست با دستگاه تمام اتوماتیک ساخت شرکت آتکو

انجام اورهالهای زمانبندی شده در سه شیفت کاری

تعمیرات اساسی بال ولو ( تست زیرو لیکیج)

تعمیرات اساسی گیت ولوهای سرچاهی

بازیابی ،تعمیر و تست گیت ولوهای 16 اینچ

تعمیر و تست چک ولو 34 اینچ

گیت ولوهای 24 اینچ با اجرای کامل پوشش استلایت

توانایی تست و تعمیر انواع شیرآلات جوشی

اتمام مراحل تست و تعمیر با پوشش کامل استلایت

اتمام مراحل تست و تعمیر مجموعه گیت ولوهای 14 اینچ

بال ولو 18 اینچ کلاس 1500

تعمیر 8 عددگیت ولو 10 اینچ کلاس 300

ساخت انواع دنده های شیرهای گیربکس دار

تعمیر ولوهای ماکولد کلاس 2500(zero leackage)

دریافت مجموعه ولوهای کنترلی جهت بازسازی و تعمیر

اجرای انواع پوششهای محافظتی (روش کلدینگ)

توانایی تست و تعمیر انواع شیرهای فابریکیت

وضعیت شیر قبل از تعمیر

تعمیر و تست موفق مجموعه ولوهای سرچاهی